4 võimalust toetuse saamiseks

Sisukord:

4 võimalust toetuse saamiseks
4 võimalust toetuse saamiseks
Anonim

Kui otsite toetust, peate kõigepealt leidma õige inimese. Ükskõik, kas olete teadlane, kunstnik või ühendus, on Prantsusmaal oma projekti jaoks toetuse saamiseks palju võimalusi. Riigi toetusi antakse üldhuviprojektidele. Kui teie projekt on suunatud kohalikule publikule, on parem pöörduda teie poole kogukondade ja piirkondlike organisatsioonide poole.

Sammud

Meetod 1 /4: Toetused ja riik

Toetuse taotlemine 1. samm
Toetuse taotlemine 1. samm

Samm 1. Teil on ühendus

Mittetulundusühing, mis pakub 1901. aasta seaduse alusel avalikku huvi pakkuvat head projekti, võib oma eesmärgi saavutamiseks saada valitsuselt toetust.

 • Soovite kujundada uue kütuse, mis ei tekita reostust.
 • Soovite paigaldada päikesesüsteeme ebasoodsatesse piirkondadesse.
 • Soovite läbi viia uue molekuli uurimistööd, mis võimaldaks luua ennetava vaktsiini, mis kaitseb teid denguepalaviku eest.
 • Soovite toetada sureva traditsiooni säilitamist.
Taotlege toetuse saamist 14. etapis
Taotlege toetuse saamist 14. etapis

Samm 2. Laadige taotlusvorm alla

See vorm võimaldab ühingul taotleda riigiteenistuselt toetust. Selle toetustaotluse võivad vastu võtta piirkondlikud või üldnõukogud, raekojad, ARS (piirkondlikud tervishoiuasutused) ja kohalikud avalikud asutused. Siit lingilt leiate riikliku toetuse taotluse vormi.

Taotlege toetuse 5. sammu
Taotlege toetuse 5. sammu

Samm 3. ESF

ESF (Euroopa Sotsiaalfond) loodi 1957. aastal tänu Rooma lepingule. See on osa Euroopa Liidu kolmest struktuurifondist koos ERFiga (Euroopa Regionaalarengu Fond) ja Ühtekuuluvusfondiga.

Samm 4. ESF annab toetusi

ESF ei anna üksikisikutele otseselt abi. Raha makstakse koolitusorganisatsioonidele, ühendustele ja kohalikele kogukondadele.

 • ESF moodustab ligikaudu 10% Euroopa Liidu kogueelarvest. Euroopa Liidu missioon on muu hulgas vähendada arengulünki.
 • Alates 10. oktoobrist 2014 on Euroopa Komisjon vastu võtnud Euroopa Sotsiaalfondi tööhõive ja kaasatuse rakenduskava, et rakendada Euroopa Sotsiaalfond 2014. aastal Mandri -Prantsusmaal.

  Selle lingi kaudu saate alla laadida riikliku programmi mõned lehed, et paremini mõista perioodi 2014–2020 põhisuundi ja väljakutseid

Taotlege toetuse sammu 10
Taotlege toetuse sammu 10

Samm 5. Allkirjastage FSE leping

ESFi abisaaja on ka Euroopa suursaadik. Iga ESFi projekti elluviija kohustub teavitama Euroopa osalemisest (partnerid, rahastajad, ajakirjandus, üldsus jne)

Sellel lingil pääsete otse FSE konventsioonide lehele

Samm 6. Kes on kasusaajad?

Prantsusmaal toetas Euroopa Liit 12.08.2014 103 321 projekti, mille kogueelarve on 45 692 875 268 eurot. Teemad on järgmised:

 • säästev areng ja riskide ennetamine: 20%
 • mitmesugused: 20%
 • äri ja töökohtade loomine: 18%
 • innovatsioon ja IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad): 17%
 • sotsiaalne kaasatus: 11%
 • koolitus: 7%
 • transport ja energia: 5%
 • kultuur ja turism: 3%

  Sellel lingil saate minna ESFi abisaajate kaardile

Taotlege toetuse saamiseks 9. sammu
Taotlege toetuse saamiseks 9. sammu

Samm 7. ERF

ERF (Euroopa Regionaalarengu Fond) rahastab:

 • otsetoetust investeeringute tegemiseks ettevõtetesse ja eriti VKEdesse, et luua jätkusuutlikke töökohti
 • teadusuuringutega seotud infrastruktuurid. See hõlmab selliseid valdkondi nagu innovatsioon, telekommunikatsioon, energeetika, keskkond ja transport
 • tehnilise abi meetmed
 • rahastamisvahendeid, et toetada piirkondlikku ja kohalikku arengut

  Aastatel 2007–2013 eraldas ERF rohkem kui 10 miljardit eurot, mis moodustab 43% Euroopa investeeritud summast

Meetod 2/4: alused

Taotlege toetuse 2. etappi
Taotlege toetuse 2. etappi

1. samm. Fondation de France

Fondation de France rahastab ühendusi või kollektiivteenuseid. Nad valitakse vastavalt nende tegevuse kvaliteedile. Taotlusi vaatab läbi spetsialistide komitee, kes on vastava valdkonna eksperdid. See pakub teemadega seotud abi.

 • Toetustaotlusi töödeldakse failide kaupa.

  Fondation de France toetab peamiselt väikesemahulisi projekte ja inimesi, kellel pole vahendeid oma projekti elluviimiseks vajaliku raha kogumiseks

 • Sellelt lingilt leiate otsese juurdepääsu Fondation de France'i toetuste lehele.
Taotlege toetuse saamiseks 6. sammu
Taotlege toetuse saamiseks 6. sammu

Samm 2. Inimese Maa sihtasutus

Selle sihtasutuse eesmärk on kaitsta keskkonda ja bioloogilist mitmekesisust ning võidelda vaesuse ja tõrjutuse vastu.

Samm 3. Fondation des Lions de France

Fondation des Lions de France on prantsuse lionismi vähetuntud struktuur. See sihtasutus on eksisteerinud alates 16. jaanuarist 1989 tänu riiginõukogu dekreedile, millega ta tunnustab avaliku kasulikkuse tunnustamist.

Algusest peale oli selle sihtasutuse eesmärk aidata pimedaid ja nägemispuudega inimesi

Taotlege toetuse saamist 11. etapis
Taotlege toetuse saamist 11. etapis

Samm 4. Bill Gatesi Sihtasutus

Bill Gatesi fond toetab peamiselt arengu ja tervisega seotud projekte. Bill Gates Foundationi veebisaidile pääsete juurde inglise keeles, klõpsates selle lõigu pealkirjal. Keelt saate muuta ekraani paremas ülanurgas, klõpsates Keeled.

3. meetod 4 -st: kultuuriprojektid

Taotlege toetust 3. etapis
Taotlege toetust 3. etapis

1. samm. DRACid

DRAC (piirkondlik kultuuriküsimuste direktoraat) loodi 1977. aastal tänu kultuuri- ja kommunikatsiooniministeeriumile.

DRAC -i ülesandeks on valitsuse määratletud kultuuripoliitika elluviimine piirkonna prefekti ja osakondade prefektide alluvuses

Samm 2. Rakendage DRAC -ile

Toetustaotlusi võivad esitada kogukonnad ja ühendused.

Link DRACi toetuse taotlusvormile on leitav siit

Taotlege toetuse saamiseks 12. sammu
Taotlege toetuse saamiseks 12. sammu

Samm 3. SACEM

SACEM (muusika autorite ja heliloojate ühing) ei kogu ainult autoriõigusi ega anna neid üle tootjatele, kirjastajatele ja lõppkokkuvõttes muusika loojatele. Samuti annab see heldelt abi erinevates muusikavaldkondades.

See link viib teid helilooja ja autori sõbra SACEMi pakutavate toetuste loendisse

Taotlege toetuse sammu 7
Taotlege toetuse sammu 7

Samm 4. ADAMI

ADAMI (etenduskunstnike ja muusikute õiguste haldus) pakub abi fonograafiliseks reklaamiks ja toetab teatud projekte Internetis.

 • Samuti toetab see artiste ülemaailmse muusikaprojektiga, mida toetab nende enda struktuur.

  Sellelt lingilt leiate nimekirja kõigist organisatsioonidest, mis tõenäoliselt annavad teile muusikaga seotud toetust

Taotlege toetuse saamist 13. etapis
Taotlege toetuse saamist 13. etapis

Samm 5. Meediateek

Pariisi Médiathèque de la Cité de la Musique veebisait on väga rikkalik teabeallikas. Saame ainult soovitada teil seal klõpsata.

6. samm. Rahvuslik teatrikeskus

CNT pakub abi ja toetusi kultuuriettevõtetele.

 • CNT - 134 rue Legendre - 75019 Pariis - tel. (33) 01 44 61 84 85

  Sellelt lingilt leiate kogu teabe toetuste kohta PDF -vormingus (väga üksikasjalik)

Samm 7. Riiklik raamatukeskus

Riikliku raamatukeskuse pakutavate toetuste eesmärk on toetada kvaliteetsete raamatute avaldamiskulusid. Need teosed võivad olla kirjutatud prantsuse keeles või "langue de France" keeles ning need võivad olla loomingulised või päranduslikud.

Kogu üksikasjaliku teabe saamiseks raamatu sihtasutuse pakutavate toetuste kohta minge sellele lingile

Meetod 4/4: muud võimalused

Taotlege toetuse 4. sammu
Taotlege toetuse 4. sammu

1. etapp. Piirkondlik abi

Piirkondlikku abi on tohutult. Sellelt lingilt leiate täieliku kohaliku abi ja projektikonkursside loendi.

Samm 2. IRMA

IRMA (kaasaegse muusika teabe- ja ressursikeskus) pakub abi ja teavet teie toetuse saamiseks.

Taotlege toetuse saamiseks 8. sammu
Taotlege toetuse saamiseks 8. sammu

Samm 3. Haiglate Sihtasutus

Sihtasutus Haiglad võimaldab avalike ja eraõiguslike mittetulundusasutuste geriaatria- ja pediaatriaosakondadel esitada projekti eesmärgiga saada toetust.

Sihtasutus ei rahasta meditsiiniuuringuid, haiglatöötajate palku ega ühingute kulusid

Nõuanne

 • Ärge heitke meelt, kui mõtlete välja hea projekti, saate varem või hiljem toetuse.
 • Esitage oma projekti väga professionaalselt, võimaluse korral koos graafika ja videoga.
 • Määrake oma taotlusfailis selgelt oma eesmärgid ja näidake, miks teie projekt on üldkasulik.

Populaarne teemade kaupa