Käibekapitali arvutamine: 6 sammu (koos piltidega)

Sisukord:

Käibekapitali arvutamine: 6 sammu (koos piltidega)
Käibekapitali arvutamine: 6 sammu (koos piltidega)
Anonim

Käibekapital kajastab sularaha ja käibevara, mis on ettevõtte käsutuses igapäevase tegevuse rahastamiseks. Selle fondi suuruse teadmine võib hõlbustada teie ettevõtte juhtimist ja aidata teil targalt investeerida. Samuti saate kindlaks teha, kas ettevõte suudab oma kohustusi täita ja kui kaua ta seda suudab. Väikese või puuduva käibekapitaliga ettevõte ei saa pretendeerida helgele tulevikule. Käibekapitali arvutamist kasutatakse ka selleks, et hinnata, kas ettevõte kasutab oma ressursse õigesti. Siin on käibekapitali arvutamise valem:

käibekapital = käibevara - lühiajalised kohustused.

Sammud

Osa 1 /2: tehke elementaarne arvutus

Ettevõtlustoetuse taotlemine 14. samm
Ettevõtlustoetuse taotlemine 14. samm

Samm 1. Arvutage käibevara

Need varad on need, mida ettevõte saab aasta pärast sularahaks konverteerida. Nende hulka kuuluvad sularaha ja lühiajalised kontod. Seega on saadaolevad arved, ettemakstud kulud ja varud osa käibevarast.

 • Tavaliselt kuvatakse see teave ettevõtte bilansis varade kogusumma kujul.
 • Kui bilanss seda vahesummat ei sisalda, peate bilansi rida -realt lugema. Tegelikult tuleb see muutuja ise välja arvutada, liites kokku kõik kontod, mille määratlus vastab käibevara määratlusele. Näiteks peate arvestama summasid, mis vastavad saadaolevatele arvetele, varudele ning rahale ja ekvivalentidele.
Aktsia ostmine ilma börsimaaklerita 2. samm
Aktsia ostmine ilma börsimaaklerita 2. samm

Samm 2. Arvutage lühiajalised kohustused

See vastutus hõlmab võlgu, mis tuleb tasuda ühe aasta pärast. Need on nõuded, lühiajalised võlakirjad ja viitvõlad.

Bilanss peaks sisaldama lühiajaliste kohustuste vahesummat. Vastasel korral kasutage arvutamiseks ise bilansis olevat teavet, liites kokku ettevõtte erinevad nõuded. Näiteks võtate oma arvutustes arvesse kohustusi ja eraldisi, makstavaid makse ja lühiajalisi laene

Toidutemplite koguse arvutamine 2. samm
Toidutemplite koguse arvutamine 2. samm

Samm 3. Arvutage käibekapital

Operatsioon seisneb lihtsa lahutamise tegemises. Lahutage käibevaradest kogu käibevara kogusumma.

 • Oletame näiteks, et ettevõtte käibevara on 50 000 dollarit ja tema lühiajalised kohustused on 24 000 dollarit. Antud juhul on selle ettevõtte käibekapital 26 000 eurot. Ta suudab kõik oma lühiajalised kohustused ära maksta ja tal on endiselt raha, et seda kasutada muudel eesmärkidel, näiteks finantseerimiseks või pikaajalise võla tasumiseks. Ettevõte võiks ka oma aktsionäridele dividende välja maksta.
 • Kui lühiajalised kohustused ületavad varasid, tähendab see, et käibekapitali pole olemas. See puudujääk võib olla märk ettevõtte eelseisvast maksejõuetusest. Ellujäämiseks peab ta tõenäoliselt kasutama muid pikaajalise rahastamise võimalusi. See vihje näitab ka seda, et ettevõte on raskustes ja et seda ei soovitata oma investeerimisprojektidesse kaasata.
 • Võtame näiteks ettevõtte, mille vara on 100 000 dollarit ja mille kohustused on 120 000 dollarit. Selle käibekapitali puudujääk on 20 000 eurot. Teisisõnu, ettevõte ei suuda oma lühiajalisi kohustusi täita. Tegevuse jätkamiseks peab ta müüma pikaajalisi varasid 20 000 euro eest või otsima muid rahastamisvõimalusi.

Osa 2 /2: Käibekapitali mõistmine ja haldamine

Kasumi arvutamine 2. etapp
Kasumi arvutamine 2. etapp

Samm 1. Arvutage üldine likviidsusaste

Suurema täpsuse huvides kasutavad mitmed analüütikud indikaatorit, mis kajastab ettevõtte finantsolukorda. See on üldine likviidsusaste. Selle suhte arvutamisel kasutatakse samu muutujaid nagu eespool selgitatud, kuid tulemus väljendatakse suhtarvuna, mitte eurodes.

 • Suhe võimaldab teil võrrelda kahte väärtust. See saadakse lihtsa jagamise teel.
 • Üldise likviidsusnäitaja arvutamiseks piisab, kui jagada käibevara summa lühiajaliste kohustuste summaga. Valem on järgmine: üldine likviidsusaste = käibevarad ÷ lühiajalised kohustused.
 • Kui minna tagasi eelmise näite juurde, saate suhte 50 000 € ÷ 24 000 eurot = 2,08. See tähendab, et ettevõtte käibevara on võrdne 2,08 -kordse jooksva kohustusega.
Kasumi arvutamine 1. samm
Kasumi arvutamine 1. samm

Samm 2. Mõistke selle suhte tähendust

Üldine likviidsusaste on viis, kuidas hinnata ettevõtte võimet täita oma lühiajalisi finantskohustusi. Teisisõnu, see peegeldab ettevõtte võimet tasuda arveid. Sageli on seda suhet kõige parem kasutada erinevate ettevõtete või ettevõtete võrdlemiseks.

 • Ideaalne suhe on umbes 2,0. Kui suhtarv on sellest väärtusest madalam, on ettevõttel suur maksejõuetuse oht. Teisest küljest tähendab suhe, mis on suurem kui 2,0, et juhid on väga konservatiivsed ja nad ei taha kasutada ettevõttele pakutavaid ärivõimalusi.
 • Seetõttu on tõenäoliselt varem arvutatud suhe 2,08 õige. See võib tähendada, et lühiajalised varad võivad katta lühiajalisi kohustusi veidi üle kahe aasta. See järeldus kehtib ainult siis, kui eeldate, et vastutus ei muutu.
 • Üldine likviidsusaste sõltub tegevusest. Mõned tööstusharud on väga kapitalimahukad ja võivad projektide rahastamiseks vajada laenu. Näiteks tootmisettevõtetel võivad olla kõrgemad suhtarvud.
Olge miljardär 13. samm
Olge miljardär 13. samm

Samm 3. Hallake oma käibekapitali

Ettevõtte boss peab järgima kõiki käibekapitali muutujaid, et hoida seda heal tasemel. See hõlmab varude jälgimist, saadaolevaid arveid ja võlgnevusi. Hea juht peaks kaaluma kasumlikkust ja riske, mis kaasnevad liiga suure käibekapitaliga või vastupidi.

 • Näiteks on liiga väikese käibekapitaliga ettevõttel raskusi lühiajaliste võlgade tasumisega. Suur käibekapital võib samuti probleeme tekitada. Ettevõte peaks investeerima oma pikaajalise tootlikkuse parandamiseks ja kasutama oma liigset käibekapitali uute tootmismasinate või jaekaupluste soetamiseks. Seda tüüpi investeeringud võivad suurendada ettevõtte tulevast tulu.
 • Kui üldine likviidsusaste on liiga kõrge või liiga madal, vaadake allpool toodud näpunäiteid selle parandamiseks.

Nõuanne

 • Hallake oma kliente hästi, et vältida hilinenud makseid. Juhul, kui viivitamatult on vaja sisse nõuda võlgnevusi, paku oma võlgnikele allahindlust, kui nad tasuvad oma võla enne tähtaega.
 • Tasuge lühiajalised laenud nende tähtajal.
 • Ärge rahastage kinnisvara, näiteks uue hoone või uue tehase soetamist lühiajalise laenu abil. Laenu tagasimaksmiseks on teil raskusi kinnisvara kiire müümisega. See mõjutab ka teie käibekapitali.
 • Hallake varusid ja vältige ala- või ülevarusid. Mitmed tootjad kasutavad kulutasuvuse tõttu meetodit „õigel ajal”. See nõuab ka vähem ruumi ja vähendab kahjustatud esemete arvu.

Populaarne teemade kaupa